C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Вътрешни правила за организацията на работата на съдебните помощници в Районен съд - Бургас

Правила за заместване на отсъстващ магистрат в Районен съд - Бургас

Заповед за утвърждаване на Правила за провеждане на стаж в Районен съд - Бургас и утвърден списък със съдии наставници

Правила за провеждане на стаж в Районен съд - Бургас от студентите по право и стажант юристите

Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в сградите и обектите на съдебната власт

Организация и дейност на Пресофис на Апелативен, Окръжен и Районен съд - Бургас

Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебни актове на РС - Бургас на Интернет страницата на съда

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в РС - Бургас

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 от ГПК, които се прилагат в РС - Бургас

Правилник за администрацията в съдилищата, ДВ бр. 68 от 22 август 2017 г.

Правила за съдебно заседание

Компетентност на съдилищата

Етично поведение

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация