C C C C A+ A A- X

Електронно правосъдие

ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

 Правила за достъп и образци на заявления

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Районен съд Бургас е включен в Системата за сигурно електронно връчване.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подаването на електронни документи в Районен съд Бургас, свързани с извършването на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма се реализира по следните начини:

  1. чрез ЕПЕП при техническа възможност;
  2. чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща или Системата за сигурно електронно връчване на Държавната агенция „Електронно управление“;
  3. чрез изпращане на документите подписани с квалифициран електронен подпис на следните електронни пощи:

reg@burgas-rs.justice.bg - за документи по граждански, наказателни и административни дела;

dsi_burgas@justice.bg - за документи по изпълнителни дела, образувани при Държавните съдебни изпълнители при Районен съд Бургас.

Документи, които НЕ СА подписани с квалифициран електронен подпис НЯМА да бъдат администрирани.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уведомяваме юридическите лица, посочени в чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал. 2 от ГПК, че връчването на книжата ще се осъществява по реда на чл. 38, ал. 2 от ГПК, като следва по ВСЯКО КОНКРЕТНО ДЕЛО, водено в Районен съд Бургас да депозират заявление, в което са посочили избрания от тях начин на връчване.
Във връзка с промяна в разпоредбите на ГПК, уведомяваме всички физически и юридически лица - страни в производства по дела по описа на Районен съд Бургас, извън тези посочени в чл. 50, ал. 5 от ГПК, че когато не са избрали възможност за връчване по чл. 38, ал. 2 могат да се възползват от възможността по чл. 38, ал. 3 ГПК, като посочат адрес на електронна поща за връчване по ВСЯКО КОНКРЕТНО ДЕЛО, по което са страна, чрез заявление, че желаят връчване на посочения адрес на електронна поща.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 15 февруари 2013 година, с изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост, се въведе възможност за издаване на ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация