C C C C A+ A A- X

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Програма за незрящи улеснява достъпа до информация в Районен съд – Бургас

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Заявление за достъп по ЗДОИ

Искане за предоставяне на информация за повторно ползване

Протокол за предоставяне на достъп по ЗДОИ

Формуляр за устно запитване по ЗДОИ

Годишен отчет 2019 г.

Годишен отчет 2020 г.

Годишен отчет 2021 г.

Годишен отчет 2022 г.

Списък на категориите информация, подлежащи на класифициране като служебна тайна, публикуван на основание чл.21, ал.5 от ППЗЗКИ

 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до наличната информация съхранявана в Районен съд  Бургас.

Редът за достъп до обществена информация в Районен съд Бургас е регламентиран в утвърдени от Административния ръководител, Председател на съда Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Районен съд Бургас.

Заявления за достъп до обществена информация се подават по един от следните начини:

  1. Устно – чрез лично изявление на лицето, което желае достъп до информация на обявените телефони на Административен секретар – 056 878 843 или на Съдебен администратор – 056 878 844.
  2. Писмено чрез лично подаване на заявление по образец на регистратура на Районен съд Бургас – Съдебна палата, ул. „Александровска“ 101 всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.
  3. Писмено, чрез изпращане на заявлението по куриер или поща или чрез подаване на заявление на електронната поща на съда – burgas-rs@justice.bg.

Образци на заявления за достъп до обществена информация може да изтеглите от интернет страницата нa съда или да получите на място в служба „Регистратура“.

               Заплащане на информацията:

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат, съгласно нормативи, утвърдени със заповед на Министъра на финансите по Банкова сметка на Районен съд Бургас – IBAN BG81 RZBB 9155 3120 0358 18, BIC код RZBBBGSF, Райфайзенбанк – клон Бургас.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация