C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Евгени Узунов

Административен ръководител - Председател

Силвия Петрова

Заместник-председател, отговарящ за гражданска колегия

МАГИСТРАТИ – ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Александър Муртев

Състав LIX

Анна Щерева

Състав I

Асен Радев

Състав XXXVII

Ваня Кисимова

Състав LII

Веселин Белев

Състав XLIII

Дарина Йорданова

Състав XXXVI

Детелина Димова

Състав LXII

Диана Асеникова-Лефтерова

Състав LVI

Димана Кирязова-Вълкова

Състав X

Евгени Узунов

Състав LIV

Иван Дечев

Състав XX

Ивелина Мавродиева

Състав III

Ивелина Чавдарова

Състав LXIV

Калин Кунчев

Състав XL

Лазар Василев

Състав LXIII

Магдалена Маринова

Състав V

Моника Яханаджиян

Състав XXI

Невена Ковачева

Състав XXXVIII

Панайот Атанасов

Състав VII

Силвия Петрова

Състав XVI

Стоян Мутафчиев

Състав XXXII

Филип Радинов

Състав LX

МАГИСТРАТИ – НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Анатоли Бобоков

Състав XVII

Андон Вълков

Състав LI

Ивелина Чавдарова

Състав LXIV

Красимира Донева

Състав LVII

Лазар Василев

Състав LXIII

Мариета Бушандрова

Състав XII

Марина Мавродиева

Състав LIII

Мартин Баев

Състав XLVI

Мая Стефанова

Състав V

Николай Гемеджиев

Състав XXII

Пламена Събева

Състав XXI

Станимира Иванова

Състав XX

Тодор Митев

Състав XLVII

Яна Атанасова - Митева

Състав XLIII

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Работно време

 • Всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа

Атанаска Русева

Служител по сигурността на информацията, Длъжностно лице за защита на данните

Етаж 3, Стая № 23б

056/878 871

Съдии по вписванията

Адрес: гр.Бургас пл.”Жени Патева” № 1 ет.1

Дежурен съдия по вписванията

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 1, стая № 2

Маргарита Миндова-Шивачева

Ръководител съдии по вписванията

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 1, стая № 7

тел. 056/841 272

svp_rsb@abv.bg

Свилен Янев

Съдия по вписванията

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 1, стая № 7

тел. 056/841 272

svp_rsb@abv.bg

Камен Хараламбов

Съдия по вписванията

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 1, стая № 7

тел. 056/841 272

svp_rsb@abv.bg

Дора Ангелова

Съдия по вписванията

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 1, стая № 8

тел. 056/844 407

svp_rsb@abv.bg

Дарина Геренова

Съдия по вписванията

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 1, стая № 8

тел. 056/844 407

svp_rsb@abv.bg

Милена Лакова-Титова

Съдия по вписванията

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 1, стая № 9

тел. 056/846 123

svp_rsb@abv.bg

Тонка Сарафова

Съдия по вписванията

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 1, стая № 9

тел. 056/846 123

svp_rsb@abv.bg

Весела Георгиева

Съдия по вписванията

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 1, стая № 9

тел. 056/846 123

svp_rsb@abv.bg

Съдебно изпълнителна служба

Адрес: гр.Бургас, пл.”Жени Патева “ № 1 ет.2 /старата сграда на Районен съд/

Наддавателните предложения се входират в Съдебно изпълнителна служба - ул. Жени Патева №1, ет.2, стая 202 /Стария съд/

E-mail: dsi_burgas@justice.bg

Деловодствo, регистър «Публични продажби»

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 2, стая № 202

тел. 056/844 133, факс 056/844 133

Валентина Черкезова

Съдебен деловодител СИС

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 2, стая № 205

тел. 056/844 403

dsi_burgas@justice.bg

Диана Ставрева

Държавен съдебен изпълнител

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 2, стая № 203

тел. 056/844 124

dsi_burgas@justice.bg

Кольо Кръстев

Държавен съдебен изпълнител

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 2, стая № 203

тел. 056/844 124

dsi_burgas@justice.bg

Таня Михова

Ръководител Държавно Съдебно Изпълнение гр. Бургас

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 2, стая № 204

тел. 056/844 413

dsi_burgas@justice.bg

Мая Синкова

Държавен съдебен изпълнител

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 2, стая № 204

тел. 056/844 413

dsi_burgas@justice.bg

Ивелина Евтимова

Съдебен деловодител СИС

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 2, стая № 205

тел. 056/844 403

dsi_burgas@justice.bg

Диана Велева

Съдебен деловодител СИС

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 2, стая № 202

тел. 056/844 133, факс 056/844 133

dsi_burgas@justice.bg

Иринка Георгиева

Съдебен деловодител СИС

гр. Бургас, пл. "Жени Патева" № 1, етаж 2, стая № 208

тел. 056/844 409

dsi_burgas@justice.bg

Съдебен администратор

Работно време

 • Работното време на Общата администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Стиляна Савова-Михайлова

Съдебен администратор

Етаж 3, Стая № 18

Телефон 056/878 844, факс 056/846 160

burgas-rs@justice.bg

Административен секретар

Работно време

 • Работното време на Общата администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Щиляна Нейчева

Административен секретар

Етаж 3, Стая № 15

Телефон 056/878 843; факс 056/846 160

burgas-rs@justice.bg

Главен счетоводител

Работно време

 • Работното време на Общата администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Петя Симидчиева

Главен счетоводител

Етаж 3, Стая № 23а

Телефон 056/878 866, факс 056/846 160

burgas-rs@justice.bg

Счетоводител

Работно време

 • Работното време на Общата администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Милена Добрева

Счетоводител

Етаж 3, Стая № 25

Телефон 056/878 845, факс 056/846 160

burgas-rs@justice.bg

Човешки ресурси

Работно време

 • Работното време на Общата администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Тодорка Михова

Човешки ресурси

Етаж 3, Стая № 25

Телефон 056/878 852, факс 056/846 160

burgas-rs@justice.bg

Касиер - домакин

Работно време

 • Работното време на Общата администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Милена Бойчева

Етаж 3, Стая № 25

056/878 845, факс 056/846 160

burgas-rs@justice.bg

Регистратура

Работно време

 • Работно време от 09.00 до 17.00 часа без прекъсване
Намира се на Партера в Съдебната палата. В регистратурата се приемат постъпващите в съда документи за първоначално образуване на дела - искова молба, молба, жалба, както и за образуване на дела по обжалване на вече постановени от районния съд актове - въззивна жалба, частна жалба, молба за отмяна. Приемат се също и документи, по които се образуват наказателни дела от общ, частен и административен характер - обвинителен акт, постановление на прокурора, искане за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража", жалба срещу наказателно постановление и др.

Аделина Семова

Съдебен деловодител

Партерен етаж

тел. 056/878 855 факс 056/878 878

reg@burgas-rs.justice.bg

Нели Желязкова

Съдебен деловодител

Партерен етаж

тел. 056/878 855 факс 056/878 878

reg@burgas-rs.justice.bg

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • Работно време от 09.00 до 17.00 часа без прекъсване

Намира се на ІІІ етаж в Съдебната палата, стаи № 19 и № 20

Телефон за справки: 056 878 872

В гражданско деловодство се съхраняват всички новообразувани граждански и частно граждански дела, които не са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, както и делата с влезли в сила крайни съдебни актове, които са подготвени за архивиране. В гражданско деловодство може да се направи справка по всяко гражданско и частно гражданско дело за: страни, насрочване, приключване, предмет, съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. Важно! Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодствата. Запознаването с гражданските и частно гражданските дела се извършва в определената за целта Адвокатска стая - стая № 19.

Николина Димитрова

Съдебен деловодител XL граждански състав; LVI граждански състав; LXIII граждански състав

Етаж 3, Стая № 20

056/878 863

rsb_grd@mbox.contact.bg

Теодора Ралчева-Богданова

Съдебен деловодител ХХХVІII граждански състав; LX граждански състав

Етаж 3, Стая № 20

056/878 851

rsb_grd@mbox.contact.bg

Наталия Гугушева

Съдебен деловодител V граждански състав; LXI граждански състав, LXIV граждански състав

Етаж 3, Стая № 20

056/878 887

rsb_grd@mbox.contact.bg

Яна Проданова

Съдебен деловодител X граждански състав; XXXII граждански състав

Етаж 3, Стая № 20

056/878 863

rsb_grd@mbox.contact.bg

Калина Евтимова

Съдебен деловодител ХX граждански състав

Етаж 3, Стая № 20

056/878 863

rsb_grd@mbox.contact.bg

Снежана Петрова

Съдебен деловодител ХXXVII граждански състав; IV граждански състав

Етаж 3, Стая № 20

056/878 863

rsb_grd@mbox.contact.bg

Теодора Лефтерова

Съдебен деловодител XXXVI граждански състав; ЧГД на XL граждански състав

Етаж 3, Стая № 20

056/878 863

rsb_grd@mbox.contact.bg

Николинка Тодорова

Съдебен деловодител XVI граждански състав; LIV граждански състав

Етаж 3, Стая № 20

056/878 863

rsb_grd@mbox.contact.bg

Светла Кръстева

Съдебен деловодител III граждански състав; LXII граждански състав

Етаж 3, Стая № 20

056/878 863

rsb_grd@mbox.contact.bg

Росица Петрова

Съдебен деловодител - Обслужване на граждани и адвокати в стая № 19

Етаж 3, Стая № 19

056/878 872

rsb_grd@mbox.contact.bg

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • Работно време от 09.00 до 17.00 часа без прекъсване

Намира се на ІІІ етаж в Съдебната палата, стаи № 22 и № 24;

Телефони за справки: 056 878 864 и 056 878 853

В наказателно деловодството се съхраняват всички новообразувани наказателни дела, които не са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, както и делата с влезли в сила крайни съдебни актове, които са подготвени за архивиране. В наказателно деловодство може да се направи справка по всяко наказателно дело за: страни, насрочване, приключване, предмет, съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. Важно! Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Запознаването с наказателните дела се извършва в определената за целта Адвокатска стая - стая № 22.

София Карадимова

Съдебен деловодител VIII наказателен състав; XLVI наказателен състав

Етаж 3, Стая № 24

056/878 853

rsb_nak@mbox.contact.bg

Надежда Минова

Съдебен деловодител XXII наказателен състав; XLIII наказателен състав

Етаж 3, Стая № 24

056/878 864

rsb_nak@mbox.contact.bg

Димитрина Ковачева

Съдебен деловодител ХVII наказателен състав; XXІ наказателен състав

Етаж 3, Стая № 24

056/878 864

rsb_nak@mbox.contact.bg

Станка Иванова

Съдебен деловодител LIII наказателен състав; LVII наказателен състав

Етаж 3, Стая № 24

056/878 864

rsb_nak@mbox.contact.bg

Деница Атанасова

Съдебен деловодител - Обслужване на граждани и адвокати в стая № 22

Етаж 3, Стая № 22

056/878 864

rsb_nak@mbox.contact.bg

Мариета Пенчева

Съдебен деловодител V наказателен състав; LІ наказателен състав

Етаж 3, Стая № 24

056/878 864

rsb_nak@mbox.contact.bg

Архив

Работно време

 • Работно време: от 09.00 до 17.00 часа без прекъсване
Намира се на ІІІ етаж в Съдебната палата – стая № 30. Телефон 056 878 856 В архива се съхраняват дела, приключили с влезли в сила съдебни актове. Според вида на делото то се пази в архива пет години, след което същото се унищожава и се запазва крайният съдебен акт. В архива се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи., Важно! Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.

Румен Денков

Съдебен архивар

Етаж 3, Стая № 30

056/878 856

reg@burgas-rs.justice.bg

Тонка Димова

Съдебен архивар

Етаж 3, Стая № 30

056/878 856

reg@burgas-rs.justice.bg

Бюро "Съдимост"

Работно време

 • Работно време: от 09.00 до 17.00 часа без прекъсване

На партера, вдясно от асансьорите. Телефон 056 878 857 В деловодството се издават свидетелства (справки за съдимост - за полиция, прокуратура, др.съдилища и др.) след подаване на попълнени документи от гражданите и квитанция за внесена държавна такса. Държавната такса може да внесете във всяка банка (ИЗВЪН СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА) по обявената сметка за държавни такси на Районен съд - Бургас или да заплатите на място, чрез ПОС терминално устройство. Приложими са следните видове карти: VISA, VISA Electron, V PAY. MasterCard, Maestro, Борика и RaiCard, издадени от банки, регистрирани и лицензирани на територията на страната. Документите се подават в деловодството - на партера, вдясно от асансьорите и са: 1. Надлежно попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ (бланка, която можете да получите на място, безплатно) 2. Лична карта 3. Квитанция за платена държавна такса от 5.00 левa (ако сумата е внесена в банков офис). Свидетелството за съдимост за гражданите се издава веднага след подаване на заявление. От 15 февруари 2013 година, с изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост, се въведе възможност за издаване на Електронно свидетелство за съдимост.

Ани Стоянова

Съдебен деловодител

Партерен етаж

056/878 857

reg@burgas-rs.justice.bg

Радка Томова

Съдебен деловодител

Партерен етаж

056/878 857

reg@burgas-rs.justice.bg

Ивелина Ванева

Съдебен деловодител

Партерен етаж

056/878 857

reg@burgas-rs.justice.bg

Съдебни секретари

Съгласно "ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища" Чл. 55. (1) Съдебният секретар: 1. съставя протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание; 2. изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец – приложение № 2, и ги поставя пред съдебните зали и информационните табла; 3. подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията; 4. изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания; 5. съобразно длъжностна характеристика може да изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото, като прави отбелязване върху решението; 6. вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава; 7. съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други по определени образци; 8. съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец – приложение № 3, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията, или отразява начина на уведомяването им; 9. най-малко 10 дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията-докладчик; 10. изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания в тридневен срок от съдебното заседание; 11. изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба и отбелязва това в регистъра за издадените изпълнителни листове; 12. в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията-докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела – в деловодството; 13. извършва и други дейности, указани в този правилник и възложени му от административния ръководител на съда или от съдебния администратор.

Зинаида Монева

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 34

056/878 848

Недялка Йозова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 35

056/878 846

Ирина Манолова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 35

056/878 873

Кина Киркова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 33

056/878 849

Радостина Тавитян

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 35

056/878 846

Анелия Такова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 31

056/878 862

Гергана Стефанова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 26

056/878 854

Жасмина Славова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 33

056/878 849

Мария Милева

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 35

056/878 877

Райна Жекова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 26

056/878 854

Станка Добрева

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 33

056/878 849

Елена Христова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 33

056/878 849

Мирослава Енчева

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 23

056/878 850

Милица Димитрова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 26

056/878 854

Даниела Михайлова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 32

056/878 858

Калина Събева

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 35

056/878 877

Милена Манолова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 23

056/878 850

Диляна Бодурова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 32

056/878 881

Мариана Колева

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 31

056/878 862

Светлана Тонева

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 23

056/878 850

Виолета Димова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 34

056/878 848

Капка Владимирова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 32

056/878 881

Жана Маринова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 32

056/878 858

Красимира Андонова

Съдебен секретар

Етаж 3, Стая № 31

056/878 862

СЛУЖБА „ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА”

Работно време

 • Работно време с граждани: от 09.00 ч. до 17.00 ч.
 • Телефон: 056/878 861

Служба “Връчване на призовки и съдебни книжа” се намира в "Информационния център", разположен на партерния етаж срещу входа на Съдебната палата.  Службата отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовки и съдебни книжа. Със Заповед на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас е създадена обща служба „ Връчване на призовки и съдебни книжа” за Окръжен и Районен съд - Бургас.

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС И РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС

Работно време

 • Всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа
 • Телефон за информация и контакти: 0889/208 923

Ани Цветанова

Съдебен секретар в Окръжен съд - Бургас

Етаж 2, стая № 49

телефон: 056 879 462

mediation@rs-burgas.com

Тереза Тодорова

Съдебен деловодител в Районен съд - Бургас

Етаж 3, стая № 1

тел. 056 878 882

mediation@rs-burgas.com

Информационно обслужване, статистика и информационни технологии

Работно време

 • Работното време на Специализираната администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Стефан Иванов

Системен администратор

Етаж 3, Стая 28

burgas-rs@justice.bg

Светла Иванова

Системен администратор

Етаж 3, Стая 28

burgas-rs@justice.bg

Мариана Палчева

Съдебен статистик

Етаж 3, Стая № 23б

056/878 871

burgas-rs@justice.bg

Йордан Христов

системен администратор

Етаж 3, Стая 28

burgas-rs@justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация